Pierwsze aparaty słuchowe

Pierwsze aparaty słuchowe

Pierwszy aparat elektryczny, słuchowy, nazwany akustykon opatentował 15 listopada 1901 r. Miller Reese Hutchinson z Nowego Jorku, a wyprodukowała go w rok później świeżo założona firma Hut­chinson Acoustic Co.

Składał się z dużej obudowy do baterii – wielkości przenośnego radia – i ze słuchawki przypominającej telefoniczną, którą trzymało się przy uchu. Jedną z pierwszych użytkowniczek tego aparatu była królowa Aleksandra, od dzie­ciństwa cierpiąca na częściową głuchotę. Królowa używała akustykonu podczas ceremonii koronacyjnej w 1902 r., a później w dowód uznania obdarzyła dwudziestosześcioletniego wynalazcę medalem.

Wśród 90 chyba patentów, przyznanych Hutchinsonowi w ciągu całego jego życia, znalazł się też patent na klakson, co przyjaciel autora, Mark Twain, skomentował:

Wymyśliłeś klakson, żeby ludzie głuchli; jak ogłuchną, będą używać twego aparatu słuchowego, żeby słyszeć!

Pierwszym elektrycznym aparatem słuchowym, który można nosić przy sobie, był amplivox, ważący ponad kilogram, sprzedany przez A. Edwina Stevensa z Londynu w październiku 1935 r.

Pierwszym tranzystorowym aparatem słuchowym był aparat wyprodukowany w Sonotone Corp. of Elmsford w stanie Nowy Jork i sprzedany 29 grudnia 1952 r.