„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Pokrzywka

pokrzywka

Pokrzywka objawiająca się przede wszystkim bąblami pokrzywkowymi ma co najmniej kilka odmian. Ocenia się, że powstaje na skutek reakcji organizmu na alergeny.

Jedną z reakcji organizmu na różnego rodzaju alergeny może być pokrzywka. W zależności od rodzaju alergenu i czynnika wywołującego tego rodzaju dolegliwość, spotykamy kilka jej odmian. Wszystkie łączy jeden punkt wspólny, jakim jest objaw w postaci bąbli pokrzywkowych. W zależności od stopnia nasilenia, zmiany skórne mogą wystąpić nie tylko na skórze, ale również na błonie śluzowej, tkance podskórnej i śluzówkach.

W zależności od jej nasilenia i miejsca wystąpienia zmian chorobowych, rozróżniamy:

  • obrzęk Quinckiego – obejmujący twarz i krtań (obrzęk tych części ciała bywa bardzo niebezpieczny dla zdrowia pacjenta),
  • pokrzywka ostra – krótkotrwała dolegliwość wywołana uczuleniem na leki lub nieodpowiednią dietą,
  • pokrzywka przewlekła – w tym przypadku mamy do czynienia z dolegliwościami utrzymującymi się przez dłuższy okres czasu. Remisje i nasilenia choroby mogą wywołać napięcia psychiczne,
  • pokrzywka z zimna – występująca i chorego na skutek kontaktu z niskimi temperaturami.

Pokrzywka i jej przyczyny

Jak już zostało powiedziane wcześniej, pokrzywka w postaci zmian skórnych jest najczęściej reakcją organizmu na uczulające alergeny (zarówno pokarmowe, jak i w postaci leków), a także na skutek zaburzonych stanów psychicznych pacjenta, ukąszeń owadów, czy zakażeń pasożytniczych. Warto przy tym nadmienić, że bezpośrednią przyczyną pokrzywki jest histamina (jej wyzwalanie i wpływ na naczynia).

Pokrzywka – objawy

Pierwszymi objawami mogącymi sygnalizować pokrzywkę jest przede wszystkim uporczywy świąd i towarzyszące temu bąble pokrzywkowe (niekiedy blade, czasem różowate, mogą zniknąć po kilku godzinach). W przypadku ostrej pokrzywki, może pojawić się również obrzęk twarzy i gardła, czy błon śluzowych. Przy czym tego rodzaju objawy są niezwykle niebezpieczne dla chorego, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla jego życia.

Diagnoza pokrzywki

Diagnoza polega na przeprowadzeniu wywiadu z chorym i oględzinach zmian skórnych powstałych na skutek choroby.

Pokrzywka i jej leczenie

Przy pokrzywce zwyczajowo stosuje się leki przeciwhistaminowe, jak również leki obkurczające i uszczelniające naczynia w postaci wapna i rutinoscorbinu. W przypadku wystąpienia czynników psychicznych, koniecznym będzie również podanie choremu leków uspakajających. W przeciwnym razie stan chorego może ulec pogorszeniu. W przypadku ciężkich pokrzywek, obrzęków twarzy i śluzówek, koniecznym może być również podanie choremu kortykosteroidów. W przypadku, kiedy obrzęk postępuje, nieodzownym może być również podanie adrenaliny, a także dożylnie kortykosteroidów i leków przeciwhistaminowych.