„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Kinezyterapia funkcjonalna

Kinezyterapia funkcjonalna

Kinezyterapia funkcjonalna to metoda leczenia, która polega na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Celem kinezyterapii funkcjonalnej jest poprawa jakości życia, funkcjonowania i samodzielności osoby z zaburzeniami ruchowymi. Kinezyterapia funkcjonalna może być stosowana w różnych schorzeniach, takich jak: choroby układu kostno-stawowego, choroby układu nerwowego, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby metaboliczne, urazy i operacje. W tym artykule przedstawimy podstawowe zasady kinezyterapii funkcjonalnej, jej rodzaje i korzyści.

Podstawowe zasady kinezyterapii funkcjonalnej

Kinezyterapia funkcjonalna opiera się na trzech głównych zasadach:

– Indywidualizacja – ćwiczenia są dobierane na podstawie dokładnej diagnozy, oceny stanu zdrowia i celów terapeutycznych pacjenta. Nie ma uniwersalnego programu ćwiczeń dla wszystkich, ponieważ każdy organizm jest inny i reaguje inaczej na bodźce.
– Funkcjonalność – ćwiczenia są ukierunkowane na poprawę konkretnych funkcji życiowych, takich jak: chód, równowaga, siła, wytrzymałość, koordynacja, elastyczność. Nie chodzi o wykonywanie ćwiczeń dla samego ćwiczenia, ale o uzyskanie lepszego efektu w codziennych czynnościach.
– Progresja – ćwiczenia są stopniowo zwiększane pod względem intensywności, czasu trwania, częstotliwości i złożoności. Dzięki temu organizm adaptuje się do coraz większego obciążenia i rozwija swoje możliwości. Progresja powinna być dostosowana do indywidualnego tempa postępów pacjenta i jego tolerancji wysiłku.

Rodzaje kinezyterapii funkcjonalnej

Kinezyterapia funkcjonalna może być realizowana w różnych formach i metodach, w zależności od potrzeb i preferencji pacjenta. Niektóre z nich to:

– Kinezyterapia aktywna – polega na wykonywaniu ćwiczeń przez samego pacjenta, pod kontrolą lub z pomocą terapeuty. Ćwiczenia mogą być wykonywane w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej, z użyciem różnych przyrządów lub bez nich. Przykłady ćwiczeń aktywnych to: marsz po płaskim lub po schodach, przysiady, wykroki, unoszenie ramion czy nóg.
– Kinezyterapia pasywna – polega na wykonywaniu ruchów przez terapeutę lub urządzenie mechaniczne na ciele pacjenta. Ćwiczenia te mają na celu rozluźnienie mięśni, poprawę zakresu ruchu w stawach, zmniejszenie bólu czy obrzęku. Przykłady ćwiczeń pasywnych to: masaż, mobilizacja stawów, rozciąganie mięśni czy elektrostymulacja.
– Kinezyterapia wspomagana – polega na wykorzystaniu dodatkowych środków lub urządzeń do ułatwienia lub utrudnienia wykonywania ćwiczeń. Środki te mogą być stabilizujące lub destabilizujące, oporowe lub wspomagające. Przykłady środków wspomagających to: piłki gimnastyczne, taśmy elastyczne, ciężarki, wyciągi czy platformy stabilometryczne.

Korzyści kinezyterapii funkcjonalnej

Kinezyterapia funkcjonalna przynosi wiele korzyści dla zdrowia i samopoczucia pacjentów. Niektóre z nich to:

– Poprawa funkcji ruchowych – kinezyterapia funkcjonalna pomaga w przywracaniu lub utrzymaniu prawidłowego ruchu w stawach, mięśniach i ścięgnach. Dzięki temu pacjenci mogą poruszać się swobodniej, bez bólu i ograniczeń.

– Poprawa kondycji fizycznej – kinezyterapia funkcjonalna wpływa na poprawę parametrów fizjologicznych, takich jak: tętno, ciśnienie krwi, poziom cukru, tlen we krwi, spalanie kalorii. Dzięki temu pacjenci mogą zwiększyć swoją wytrzymałość, siłę, szybkość i sprawność.

– Poprawa jakości życia – kinezyterapia funkcjonalna wpływa na poprawę samopoczucia psychicznego i emocjonalnego pacjentów. Dzięki temu pacjenci mogą czuć się lepiej, bardziej pewnie i zadowolone. Kinezyterapia funkcjonalna może również pomóc w nawiązywaniu kontaktów społecznych i integracji z innymi osobami.

Na czym polega witrektomia oka i dla kogo jest wskazana?