„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Albuminy – czym są i jaką pełnią rolę w organizmie?

albuminy

Albuminy są białkami występującymi w płynach i tkankach zwierzęcych oraz w nasionach roślin. Znajdują się one również w organizmie człowieka, a dokładniej mówiąc – w osoczu.

Albuminy osocza są produkowane przez komórki wątroby, takie jak hepatocyty i komórki Kupffera. Albuminy stanowią około 60% ogółu białek zawartych w osoczu. Albuminy pełnią ważną rolę w utrzymaniu ciśnienia onkotycznego, o czym dalej.

Ciśnienie onkotyczne

Ciśnienie onkotyczne jest regulowane głównie przez albuminy. Kiedy w stanach chorobowych dochodzi do obniżenia poziomu białek, ciśnienie onkotyczne zmniejsza się, co sprzyja powstawaniu obrzęków. Jako przykład można wskazać obrzęki towarzyszące białkomoczowi. W zdrowym organizmie ciśnienie onkotyczne krwi w naczyniach krwionośnych jest wyższe nić ciśnienie osmotyczne płynów tkanek – dzięki obecności albumin.

Inne funkcje albuminy

Nieprawidłowy poziom albumin w osoczu prowadzi do zakłócenia wszystkich procesów związanych z przenikaniem wody przez ścianki naczyń krwionośnych oraz filtracją wody. Przyjmuje się, że prawidłowy poziom albuminy u osób dorosłych i dzieci powyżej 3. Roku życia wynosi w granicach 35 – 50 mg/ml krwi.

Badanie poziomu albumin w osoczu

Badanie stężenia albumin polega na oznaczeniu ich stężenia w osoczu krwi oraz jest określane mianem albuminemii. Badanie jest wykonywane w ramach rutynowego badania biochemicznego krwi. Albuminy nie są jedynymi białkami w osoczu – towarzyszą im globuliny i fibrynogen. Zazwyczaj oznacza się poziom trzech rodzajów białek dla uzyskania pełnego obrazu poziomu białek w osoczu krwi pacjenta.

Wskazaniem do badania poziomu globulin są choroby nerek i wątroby, choroby dróg oddechowych oraz choroby zapalne układu pokarmowego, zwłaszcza jeżeli towarzyszą im przewlekłe biegunki. W tego typu stanach dochodzi do utraty białka z organizmu, w tym m.in. albumin. Z kolei w przypadku niedożywienia i głodówek wątroba nie produkuje dostatecznej ilości albumin.

Czym jest analbuminemia?

Analbuminemia jest chorobą genetyczną objawiającą się brakiem zdolności organizmu do produkcji albumin. W konsekwencji badanie poziomu tych białek w osoczu wykazuje ich brak. Analbuminemia występuje rzadko i jest dziedziczona autosomalnie i recesywnie. Osoby cierpiące na tę chorobę cierpią z powodu uogólnionych obrzęków.