„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Cukrzycowa choroba nerek

Nefropatia cukrzycowa

Nefropatia cukrzycowa, znana również jako cukrzycowe uszkodzenie nerek, jest poważnym powikłaniem cukrzycy, które dotyka nerek. Jest to jedno z najczęstszych powikłań cukrzycy i jedna z głównych przyczyn schyłkowej niewydolności nerek.

Czynniki ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej obejmują:

 1. Czas trwania cukrzycy: Im dłużej masz cukrzycę, tym większe jest ryzyko uszkodzenia nerek. Wzrost ryzyka występuje po około 10 latach od momentu rozpoznania cukrzycy.
 2. Słaba kontrola poziomu cukru we krwi: Wysoki poziom cukru we krwi (hiperglikemia) przez dłuższy czas może uszkadzać naczynia krwionośne w nerkach i prowadzić do uszkodzenia nerek.
 3. Nadciśnienie tętnicze: Wysokie ciśnienie krwi wywiera dodatkowe obciążenie na naczynia krwionośne w nerkach, przyczyniając się do ich uszkodzenia.
 4. Genetyka: Niektóre osoby mogą mieć większą predyspozycję do rozwoju nefropatii cukrzycowej ze względu na czynniki genetyczne.
 5. Niekontrolowana hiperglikemia: Wysoki poziom cukru we krwi przez długi okres czasu może prowadzić do uszkodzenia nerek. Ważne jest regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi i stosowanie odpowiednich środków farmakologicznych lub insuliny, aby utrzymać go pod kontrolą.
 6. Obecność innych chorób nerek: Jeśli już istnieje jakieś uszkodzenie nerek, na przykład z powodu innej przyczyny, ryzyko rozwoju nefropatii cukrzycowej może być większe.
 7. Palenie tytoniu: Palenie tytoniu ma negatywny wpływ na układ krążenia, w tym na naczynia krwionośne nerek. Może to przyspieszyć rozwój nefropatii cukrzycowej.
 8. Nadciśnienie tętnicze: Wysokie ciśnienie krwi jest kolejnym czynnikiem ryzyka uszkodzenia nerek u osób z cukrzycą. Konieczne jest regularne monitorowanie ciśnienia krwi i odpowiednie leczenie nadciśnienia.
 9. Niezdrowy styl życia: Niezdrowa dieta bogata w tłuszcze nasycone i soli, brak regularnej aktywności fizycznej oraz nadwaga lub otyłość mogą zwiększać ryzyko rozwoju nefropatii cukrzycowej.

Ważne jest, aby prowadzić zdrowy styl życia i podjąć odpowiednie działania, aby zapobiegać lub opóźnić rozwój nefropatii cukrzycowej:

 • Kontrola poziomu cukru we krwi: Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi i utrzymanie go w odpowiednich przedziałach może pomóc w ochronie nerek przed uszkodzeniem.
 • Kontrola ciśnienia krwi: Ważne jest utrzymanie ciśnienia krwi na właściwym poziomie. W przypadku nadciśnienia tętniczego konieczne może być stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych.
 • Zdrowa dieta: Spożywanie zrównoważonej diety bogatej w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, zdrowe tłuszcze i ograniczenie soli może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i ciśnienia krwi.
 • Unikanie palenia tytoniu i nadmiernego spożycia alkoholu: Palenie tytoniu i nadmierne spożycie alkoholu mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek.
 • Regularne kontrole u lekarza: Regularne wizyty u lekarza, w tym bieżące monitorowanie funkcji nerek, są istotne dla wczesnego wykrycia i zarządzania nefropatią cukrzycową.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na nefropatię cukrzycową lub opóźnić postęp już istniejącego uszkodzenia nerek, ważne jest:

 • Utrzymywanie odpowiednich poziomów cukru we krwi poprzez regularne monitorowanie i stosowanie zaleceń lekarza dotyczących leczenia cukrzycy.
 • Kontrola ciśnienia krwi i regularne monitorowanie.
 • Zdrowa dieta, bogata w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, chude białko i zdrowe tłuszcze, a jednocześnie ograniczenie soli i przetworzonej żywności.
 • Aktywność fizyczna regularnie wykonywana.
 • Unikanie palenia tytoniu i nadmiernej konsumpcji alkoholu.
 • Regularne kontrole u lekarza w celu monitorowania stanu nerek i dostosowania leczenia w razie potrzeby.
 • Ważne jest również ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza i współpraca z opiekunami medycznymi w celu monitorowania i zarządzania nefropatią cukrzycową.

Dieta

Osoby z cukrzycą powinny unikać diet o bardzo wysokim spożyciu białka, takich jak dieta Atkinsa czy South Beach, które dostarczają około 20% kalorii z białka. Istnieje kilka powodów, dla których tego rodzaju diety nie są zalecane dla osób z cukrzycą:

 1. Obciążenie nerek: Diety bogate w białko mogą zwiększać obciążenie nerek. U osób z cukrzycą, które już mają ryzyko wystąpienia uszkodzenia nerek (nefropatii cukrzycowej), wysokie spożycie białka może dodatkowo obciążać nerki i przyspieszać postęp choroby.
 2. Ryzyko ketozy: Diety niskowęglowodanowe, takie jak dieta Atkinsa, mogą prowadzić do stanu ketozy, w którym organizm przestawia się na spalanie tłuszczu zamiast glukozy. U osób z cukrzycą może to prowadzić do zaburzeń metabolicznych i poważnych powikłań.
 3. Kontrola glukozy we krwi: Diety o wysokim spożyciu białka mogą mieć niekorzystny wpływ na kontrolę glukozy we krwi. Wysokie spożycie białka może prowadzić do wzrostu poziomu glukozy we krwi, co utrudnia utrzymanie stabilnego poziomu cukru u osób z cukrzycą.

Zamiast skupiać się na dietach o wysokim spożyciu białka, osoby z cukrzycą powinny zwrócić uwagę na zrównoważoną dietę, bogatą w świeże warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, zdrowe tłuszcze i umiarkowane ilości białka. Ważne jest również monitorowanie poziomu cukru we krwi i dostosowywanie diety zgodnie z zaleceniami lekarza lub dietetyka specjalizującego się w cukrzycy.

Nadmierne wydzielanie albuminy z moczem

Nadmierne wydzielanie albuminy z moczem, zwane białkomoczem, jest jednym z wczesnych objawów nefropatii cukrzycowej. Uszkodzenie naczyń krwionośnych w kłębuszkach nerkowych powoduje zwiększoną przepuszczalność dla albuminy, co prowadzi do jej przedostawania się z krwi do moczu. W przypadku cukrzycy, gdy stężenie glukozy we krwi jest niekontrolowane i utrzymuje się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, dochodzi do uszkodzenia nerek.

Nadmierne wydzielanie albuminy z moczem jest początkowym sygnałem uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy. Jest to klinicznie istotny objaw i może wskazywać na obecność nefropatii cukrzycowej. W diagnostyce stosuje się różne progi stężenia albuminy w moczu, przy czym wartość 0,3 g/dobę jest często przyjętą granicą dla rozpoznania klinicznie jawnej nefropatii cukrzycowej.

Ważne jest regularne monitorowanie poziomu albuminy w moczu u osób z cukrzycą, szczególnie u tych, u których cukrzyca trwa dłuższy czas lub u których istnieją inne czynniki ryzyka nefropatii cukrzycowej, takie jak nadciśnienie tętnicze czy obecność wysokich poziomów lipidów we krwi. Wczesne wykrycie i kontrola nefropatii cukrzycowej są istotne dla zapobiegania postępu choroby i dalszemu uszkodzeniu nerek.

Osoby z cukrzycą powinny regularnie odwiedzać lekarza lub specjalistę ds. cukrzycy, który będzie monitorować stan ich nerek poprzez badanie poziomu albuminy w moczu oraz ocenę innych wskaźników funkcji nerek. W przypadku stwierdzenia nefropatii cukrzycowej, istnieją specjalistyczne podejścia terapeutyczne, takie jak kontrola poziomu glukozy we krwi, leczenie nadciśnienia tętniczego i stosowanie leków mających na celu ochronę nerek.

Diagnoza

Precyzyjna diagnoza i wykluczenie innych chorób nerek są istotne w przypadku podejrzenia nefropatii cukrzycowej. Oto kilka kluczowych elementów:

 1. Stale utrzymujące się wydalanie albuminy z moczem: Stwierdzenie nadmiernego wydzielania albuminy powinno być potwierdzone w wynikach co najmniej dwóch testów moczu przeprowadzonych w odstępie co najmniej 6 miesięcy. Pojedynczy wynik nie wystarcza do postawienia diagnozy nefropatii cukrzycowej.
 2. Wykluczenie innych chorób nerek: Istnieje potrzeba różnicowania nefropatii cukrzycowej od innych chorób nerek, które mogą być przyczyną mikroalbuminurii. Nie wszystkie choroby nerek u osób z cukrzycą są związane z nefropatią cukrzycową, ponieważ mogą istnieć również niezależne od cukrzycy schorzenia nerek. Jeśli stwierdzi się nadmierne wydalanie albuminy z moczem u pacjenta z cukrzycą, ale nie ma innych przewlekłych powikłań cukrzycy, takich jak retinopatia cukrzycowa (zmiany cukrzycowe na dnie oka), stabilne stężenie glukozy we krwi i prawidłowe ciśnienie tętnicze, konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki mającej na celu wykluczenie innych chorób nerek, takich jak choroby urologiczne, zmiany w naczyniach krwionośnych czy przewlekłe choroby nerek.

Diagnostyka różnicowa ma kluczowe znaczenie dla ustalenia prawidłowej przyczyny mikroalbuminurii u pacjentów z cukrzycą i oceny odpowiedniego leczenia. W przypadku szybkiego wzrostu stężenia kreatyniny we krwi u pacjenta z cukrzycą, także konieczne jest dokładne zbadanie i wykluczenie innych schorzeń nerek. Wszelkie wątpliwości i wyniki badań należy omówić z lekarzem prowadzącym, który jest najlepiej wyposażony w wiedzę na temat konkretnego przypadku i będzie w stanie zaproponować odpowiednie postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Regularne badania

 1. Harmonogram badań: Badania w kierunku nefropatii cukrzycowej powinny być wykonywane u chorych na cukrzycę typu 1 od piątego roku trwania choroby oraz u chorych na cukrzycę typu 2 od momentu rozpoznania.
 2. Częstotliwość badań: Badania powinny być powtarzane co najmniej raz w roku w celu monitorowania stanu nerek i wykrywania nadmiernego wydalania albuminy.
 3. Badanie ogólne moczu: Przed przeprowadzeniem specjalistycznego badania na obecność albuminy w moczu zaleca się wykonanie badania ogólnego moczu w celu wykluczenia infekcji dróg moczowych.
 4. Metody badania: Pierwsze badanie w kierunku wydalania albuminy z moczem można przeprowadzić za pomocą testu paskowego z próbki porannej moczu lub wskaźnika albumina/kreatynina. Lekarz może również zlecić dobową zbiórkę moczu.
 5. Potwierdzenie wyników: Jeśli pierwsze badanie za pomocą testu paskowego wykazuje wynik pozytywny, zaleca się powtórzenie badania w laboratorium z próbki porannej moczu lub wykonanie zbiórki dobowej moczu w celu potwierdzenia wyników.
 6. Potwierdzenie rozpoznania: Po dodatnim wyniku badania laboratoryjnego, które wskazuje na nadmierną utratę albuminy z moczem, lekarz zleci kolejne dwa oznaczenia wydalania albuminy w porannym moczu lub w dobowej zbiórce moczu w ciągu kolejnych 6 miesięcy.
 7. Kryteria rozpoznania: Jeżeli co najmniej dwie spośród trzech próbek moczu wykazują dodatni wynik na wydalanie albuminy w ciągu 6 miesięcy, lekarz ustala rozpoznanie początkowej klinicznie nefropatii cukrzycowej.
 8. Ocena funkcji nerek: W celu określenia funkcji nerek, lekarz może zlecić oznaczenie stężeń kreatyniny i mocznika w surowicy krwi. Wzrost ich stężeń może wskazywać na zmniejszoną wydolność nerek.
 9. Wskaźnik filtracji kłębuszkowej (GFR): GFR to wskaźnik oceniający filtrację kłębuszkową, czyli zdolność nerek do usuwania substancji toksycznych z krwi. W miarę postępującego uszkodzenia nerek, GFR może zmniejszać się, co jest wskaźnikiem niewydolności nerek.

Stadia nefropatii cukrzycowej

 1. Stadium I i II: Pierwsze dwa stadia nefropatii cukrzycowej nie dają objawów klinicznych ani nie mają swoich specyficznych badań diagnostycznych. W tych stadiach może nie być nadmiernego wydalania albuminy z moczem.
 2. Stadium III: Stwierdzenie nadmiernego wydalania albuminy z moczem w dwóch z trzech przeprowadzonych badań w ciągu 6 miesięcy pozwala rozpoznać początkową nefropatię cukrzycową – stadium III.
 3. Progresja do stadium IV i V: Z stadium III może wystąpić progresja do kolejnych stadiów nefropatii cukrzycowej. Stadium IV (jawna klinicznie nefropatia cukrzycowa) charakteryzuje się stałym białkomoczem, nadciśnieniem tętniczym, obrzękami i zwiększonymi stężeniami lipidów we krwi. Stadium V to niewydolność nerek, która manifestuje się zwiększeniem stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. W tym stadium może być konieczne leczenie nerkozastępcze, takie jak dializoterapia lub przeszczepienie nerki.

Nefropatia cukrzycowa jest poważnym powikłaniem cukrzycy, które może prowadzić do niewydolności nerek i zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Regularne monitorowanie funkcji nerek i dbanie o kontrolę poziomu glukozy we krwi są kluczowe w zapobieganiu postępowi nefropatii cukrzycowej. Ważne jest również skonsultowanie się z lekarzem specjalistą w celu monitorowania stanu nerek i odpowiedniego leczenia.

Objawy nefropatii cukrzycowej

tadium początkowe (stadium III): W tym stadium nie stwierdza się typowych objawów klinicznych. Nadciśnienie tętnicze, jeśli występuje, może być spowodowane innymi przyczynami. Rozpoznanie początkowej nefropatii cukrzycowej opiera się na wynikach badań biochemicznych, szczególnie na nadmiernym wydalaniu albuminy z moczem.

Stadium IV: W tym stadium mogą wystąpić następujące objawy:

 • Ogólne osłabienie i łatwe męczenie się
 • Obrzęki, zwłaszcza w okolicy nóg, stóp i kostek
 • Wysokie ciśnienie tętnicze
 • Szaroziemiste zabarwienie skóry

Stadium V: W tym stadium, które jest niewydolnością nerek, mogą pojawić się objawy związane z zaawansowanym uszkodzeniem nerek, takie jak:

 • Bardziej nasilone osłabienie
 • Zwiększone obrzęki
 • Wysokie ciśnienie tętnicze
 • Problemy z oddychaniem
 • Upośledzenie funkcji poznawczych

Dializoterapia

 1. Metody leczenia nerkozastępczego: W przypadku pacjentów z nefropatią cukrzycową, leczenie nerkozastępcze rozpoczyna się wcześniej niż u osób z niewydolnością nerek spowodowaną innymi przyczynami. Metody leczenia nerkozastępczego obejmują:
  • Hemodializę: Proces usuwania toksyn i nadmiaru płynów z krwi za pomocą specjalnego aparatu dializacyjnego. Hemodializa zwykle odbywa się w szpitalu lub specjalnym centrum dializ.
  • Dializę otrzewnową: Proces usunięcia toksyn i nadmiaru płynów z organizmu poprzez wprowadzenie specjalnego roztworu dializacyjnego do jamy brzusznej za pomocą cienkiego kateteru. Dializa otrzewnowa może być wykonywana w domu.
 2. Wskazania do leczenia nerkozastępczego: W przypadku nefropatii cukrzycowej, wskazaniem do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego jest GFR (wskaźnik filtracji kłębuszkowej) poniżej 20 ml/min/1,73 m2 i stężenie kreatyniny w surowicy krwi powyżej 442 µmol/l (5 mg/dl). Nefropatia cukrzycowa jest najczęstszą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek, która wymaga leczenia nerkozastępczego.
 3. Przygotowanie do dializoterapii: Osoby przygotowujące się do dializoterapii powinny zostać zaszczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Istnieje duże ryzyko infekcji tym wirusem podczas dializoterapii, dlatego szczepienie jest ważne. Nefrolog musi również ocenić odpowiednią metodę leczenia (hemodializę lub dializę otrzewnową) i przygotować odpowiedni dostęp do dializy, na przykład przetokę tętniczo-żylną na przedramieniu lub wprowadzenie kateteru do jamy brzusznej w przypadku dializy otrzewnowej.
 4. Ważność rozpoczęcia dializoterapii: Jeśli istnieją wskazania do dializoterapii, nie należy zwlekać z jej rozpoczęciem, ponieważ opóźnienie może prowadzić do pogorszenia stanu ogólnego pacjenta.

Leczenie nefropatii cukrzycowej

Leczenie nefropatii cukrzycowej koncentruje się na kontrolowaniu stężeń glukozy we krwi, normalizacji ciśnienia tętniczego oraz innych czynników ryzyka. Oto kluczowe aspekty leczenia nefropatii cukrzycowej:

 1. Kontrola stężenia glukozy we krwi: Utrzymywanie odpowiednich poziomów glukozy we krwi jest kluczowe dla zapobiegania i leczenia nefropatii cukrzycowej. Ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących diety, regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi oraz stosowanie leków przeciwcukrzycowych zgodnie z zaleceniami lekarza.
 2. Kontrola ciśnienia tętniczego: W przypadku pacjentów z nefropatią cukrzycową istotne jest utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego. Leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) i blokery receptora angiotensynowego (ARB), są szczególnie skuteczne w hamowaniu postępu nefropatii cukrzycowej. Nawet jeśli ciśnienie tętnicze jest prawidłowe, lekarz może zalecić stosowanie tych leków ze względu na ich ochronny wpływ na nerki.
 3. Kontrola czynników ryzyka: Istotne jest zarządzanie innymi czynnikami ryzyka związanymi z nefropatią cukrzycową. Należy unikać nadmiernego spożycia białka w diecie oraz zaprzestać palenia papierosów, ponieważ te czynniki mogą przyspieszać postęp choroby.
 4. Regularne monitorowanie: Pacjenci z nefropatią cukrzycową powinni być regularnie monitorowani pod kątem funkcji nerek, stężenia albumin w moczu, stężenia kreatyniny i innych parametrów biochemicznych. Regularne badania pomagają ocenić postęp choroby i dostosować plan leczenia.

Ważne jest, aby pacjenci z nefropatią cukrzycową regularnie uczestniczyli w kontroli u diabetologa i nefrologa oraz przestrzegali zaleceń dotyczących diety, aktywności fizycznej i przyjmowania leków. Wczesne i skuteczne leczenie jest kluczowe dla opóźnienia progresji nefropatii cukrzycowej i minimalizacji jej powikłań.

Leczenie nefropatii cukrzycowej jest dostosowane do stadium choroby oraz do występujących objawów i wyników badań. W przypadku pacjentów z obniżoną filtracją kłębuszkową (GFR) poniżej 60 ml/min/1,73 m2 lub trudnościami w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zaleca się skonsultowanie się z nefrologiem. Jeśli GFR spada poniżej 30 ml/min/1,73 m2, konsultacja nefrologiczna jest obowiązkowa.

Współpraca między diabetologiem a nefrologiem jest istotna w leczeniu nefropatii cukrzycowej. Diabetolog zajmuje się zarządzaniem cukrzycą i kontrolą czynników ryzyka, takich jak stężenie glukozy we krwi, ciśnienie tętnicze i inne czynniki metaboliczne. Nefrolog natomiast specjalizuje się w chorobach nerek i ocenie funkcji nerek, w tym filtracji kłębuszkowej. Wspólna praca obu specjalistów pozwala na kompleksowe zarządzanie chorobą, monitorowanie postępu nefropatii i dostosowanie leczenia w zależności od potrzeb pacjenta.

Konsultacja nefrologiczna pozwala na ocenę stanu nerek, dostosowanie schematu leczenia farmakologicznego, w tym stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych i innych terapii mających na celu ochronę nerek. Nefrolog może również zalecić dodatkowe badania, takie jak badania obrazowe nerek, ocenę albuminurii i innych wskaźników funkcji nerek.

Ważne jest, aby pacjent z nefropatią cukrzycową utrzymywał regularny kontakt zarówno z diabetologiem, jak i nefrologiem, aby monitorować postęp choroby, kontrolować czynniki ryzyka oraz dostosowywać plan leczenia w zależności od zmieniających się potrzeb pacjenta.