„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Jak porozumiewać się z seniorem?

OKWraz z wiekiem naturalnie postępujące zmiany degeneracyjne prowadzą do uszkodzenia narządu słuchu i mowy, co może utrudniać porozumiewanie się osób starszych z otoczeniem. Podczas opiekowania się seniorem należy wykazać się cierpliwością i empatią, co zdecydowanie ułatwi komunikację. W jaki sposób rozmawiać z osobami starszymi?

Podstawą większości problemów w komunikacji z osobami starszymi jest naturalne stępienie zmysłu słuchu, zwane presbyacucsis. Jeżeli dodatkowo u podopiecznego występuje osłabienie mięśni gnykowych i oddechowych odpowiedzialnych za mowę lub afazja wynikająca z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, porozumienie się może stanowić prawdziwe wyzwanie. Jednak istnieje szereg wskazówek dla opiekunek osób starszych, dzięki którym rozmowa z seniorem stanie się łatwiejsza.

Cierpliwość i zrozumienie

Podczas rozmowy z podopiecznym opiekunki osób niesamodzielnych powinny wykazywać się cierpliwością i empatią. Stres i zdenerwowanie spowodują, że zaburzenia mowy występujące u podopiecznego mogą ulec pogłębieniu, a sfrustrowany senior może zamknąć się w sobie i nie wykazywać chęci do dalszego porozumiewania się. Ton głosu opiekunki powinien być spokojny i życzliwy, a słowa wymawiane w głośny i wyraźny sposób.

Gestykulacja i kontakt wzrokowy

Utrzymywanie ciągłego kontaktu wzrokowego z seniorem podczas rozmowy zdecydowanie ułatwi rozmowę. Dodatkowo, należy zwracać uwagę na gesty, jakie wykonuje podopieczny, ponieważ często mówią one więcej niż wypowiadane słowa. Sygnały niewerbalne stanowią ważny aspekt komunikacji międzyludzkiej i nie należy ich zaniedbywać. Dodatkowo, w przypadku osób starszych cierpiących na afazję, warto wykorzystywać w rozmowie obrazki lub elementy tekstu pisanego, co umożliwi lepsze zrozumienie przekazywanych słów.

Krótkie komunikaty i ograniczenie hałasu

Opiekunki osób starszych powinny nauczyć się porozumiewać za pomocą krótkich, zrozumiałych komunikatów. Podczas rozmowy lepiej wybierać pytania zamknięte, na które podopieczny może odpowiedzieć skinięciem głowy lub łatwym gestem. W trakcie komunikacji z seniorem należy ograniczyć do minimum potencjalne źródła hałasu, które mogą zagłuszać wypowiadane przez osobę starszą słowa. Podopieczni z osłabionymi mięśniami oddechowymi mówią bardzo cicho, dlatego warto zwracać uwagę na ruch ich warg, co znacznie ułatwia zrozumienie wypowiadanych słów.

https://promedica24.com.pl/opieka-nad-osobami-starszymi-poradnik/opieka-seniora/

 

Grafika: pixabay.com

artykuł sponsorowany