„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Centrum Medyczne Gamma będzie leczyć sportowców

Centrum Medyczne Gamma

Centrum Medyczne Gamma wprowadza do swojej oferty innowacyjną formułę leczenia sportowców, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.

W jej ramach, obejmujących następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku aktywności sportowej, pacjent będzie mógł bezgotówkowo skorzystać z diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

W odpowiedzi na nowe trendy rynkowe oraz rosnące zainteresowanie sportem wśród amatorów Centrum Medyczne Gamma wprowadza do swojego portfolio produktów ofertę skierowaną do osób aktywnie uprawiających sport. Projekt powstaje pod egidą dr Grzegorza Adamczyka*, założyciela kliniki i wieloletniego lekarza-opiekuna polskiej kadry narodowej siatkarzy. Wszyscy zaproszeni do projektu lekarze mają doświadczenie w opiece nad zawodowymi sportowcami oraz olimpijczykami, brali również udział w wielu zagranicznych szkoleniach w zakresie medycyny sportowej oraz profilaktyki urazów. – Produkty skierowane do osób uprawiających sport to nowy trend na rynku, a wynika z faktu niespełniania oczekiwań co do skutecznego leczenia urazów i rehabilitacji przez publiczny system zdrowia. Wykonanie pełnej diagnostyki i realizacja całego procesu leczenia bywa tak rozciągnięte w czasie, że uniemożliwia szybki powrót do aktywności. Działania medyczne mają często charakter jedynie interwencyjny, nie są więc sprofilowane na długofalowe potrzeby profesjonalnych zawodników. Uważamy, że opieką medyczną skierowaną do tej grupy pacjentów powinny zajmować się wyspecjalizowane ośrodki, gotowe zarówno od strony koordynacji procesu jak i zasobów medycznych, zrealizować potrzeby klienta – powiedział Jan Stanclik z CM Gamma.

Szybkie i skuteczne leczenie

Specjaliści z Centrum Medycznego Gamma, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, wiedzą, że w przypadku kontuzji zawodnika kluczowa jest szybka diagnoza, a co za tym idzie natychmiastowy dostęp do niezbędnej diagnostyki. W przypadku urazu wymagającego działań chirurgicznych, musi być on skierowany na szybką operację zgodną ze światowymi zaleceniami przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów i narzędzi medycznych. Niestety nie zawsze można na to liczyć przy opiece medycznej w ramach NFZ. W przypadku korzystania z prywatnej służby zdrowia pacjenci nie mają problemów z dostępnością i wysoką jakością uzyskanych świadczeń, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe, nie każdy może sobie na to pozwolić. Eksperci Centrum Medycznego Gamma wychodzą naprzeciw takim potrzebom. We współpracy z doświadczonym brokerem ubezpieczeniowym wypracowali polisy ubezpieczeniowe dla sportowców amatorów i zawodowców. Polisy te, za relatywnie niskie składki, które dla przykładu w najwyższej grupie ryzyka zaczynają się od nieco ponad 100 zł miesięcznie, umożliwiają sfinansowanie pełnego zakresu diagnostyki, zabiegów operacyjnych oraz rehabilitacji. Różnią się one od innych polis NNW, ponieważ polegają na finansowaniu pełnego zakresu świadczeń medycznych, a nie wypłacie pieniędzy wg tabeli uszczerbku. – Jako jedyni na rynku oferujemy możliwość bezgotówkowego skorzystania z leczenia w naszym szpitalu, obejmującego zaawansowaną diagnostykę i procedury operacyjne, a nie jedynie zadośćuczynienie za szkodę w formie wypłaty świadczenia pieniężnego. U podstaw naszych działań leży idea objęcia zawodnika profesjonalną opieką medyczną od najmłodszych lat, a później kompleksowa opieka dająca szybki dostęp do niezbędnej diagnostyki, zabiegów operacyjnych na najwyższym, światowym poziomie i profesjonalną rehabilitację. Pacjent uprawiający sport i leczący się w CM Gamma uzyskuje pełną informację na temat swojego urazu oraz zostaje poinformowany kiedy może bezpiecznie wrócić do treningów – komentuje Jan Stanclik.

Centrum Medyczne Gamma posiada szerokie doświadczenie w zakresie opieki medycznej skierowanej do zawodników. Szpital został powołany do życia przez dr Grzegorza Adamczyka, wcześniej założyciela i udziałowca Carolina Medical Center oraz wieloletniego lekarza-opiekuna polskiej reprezentacji narodowej w siatkówce. Obecnie CM Gamma opiekuje się podopiecznymi Fundacji Kamili Skolimowskiej w ramach świadczeń medycznych ambulatoryjnych i szpitalnych. Klinika jest również partnerem medycznym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego MOS Wola i UMKS Wola (współpraca niekomercyjna), dzięki któremu najzdolniejsza młodzież ma możliwość udziału w systemie zawodów sportowych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe. CM Gamma realizuje także świadczenia medyczne dla siatkarzy AZS Politechniki Warszawskiej i współpracuje – wspólnie z Centrum Rehabilitacji Sportowej – z Polskim Związkiem Tenisowym

Dr. n. med. Grzegorz Adamczyk, ordynator Centrum Medycznego Gamma, specjalista ortopedii i traumatologii. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, 4-krotny stypendysta rządu francuskiego w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu w klinikach w Nancy, Lyonie i Institut Europeen des Biomateriaux w Nancy. Pracował m.in. w Oddziale Ortopedycznym Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie, jako pracownik naukowy w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej i Transplantacyjnej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie, w Klinice Ortopedii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz w NZOZ Carolina Medical Center. Prezes Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, członek Komisji Medycznej Europejskiej Federacji Siatkówki, jeden z lekarzy Polskiej Kadry Siatkarzy. W 2006 roku dostał nominację na lekarza Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sam uprawia sport (w czasie studiów był reprezentantem Akademii Medycznej w siatkówce i biegach narciarskich). Autor i współautor 50 opublikowanych doniesień naukowych, 120 wystąpień na międzynarodowych i polskich kongresach naukowych. Członek wielu towarzystw naukowych na całym świecie. Propaguje zdrowy styl życia i aktywność sportową, na zdrowie swoich pacjentów patrzy holistycznie i takie całościowe leczenie przyświeca jego codziennej pracy.