„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Zapalenie mózgu

zapalenie mózgu

Zapalenie mózgu może mieć różne objawy uzależnione od stopnia ciężkości choroby i indywidualnych predyspozycji pacjenta. Prawie zawsze zapalenie mózgu wywołane jest przez wirus, rzadziej przez bakterie, grzyby lub pasożyty.

Według danych statystycznych co piąte zapalenie mózgu wywołuje wirus opryszczki. Rzadziej choroba następuje w wyniku powikłań po grypie, odrze, różyczce, śwince lub AIDS. Bardzo ciężką postać zapalenia mózgu może wywołać wirus wścieklizny. Przyczyną zapalenia mózgu może być również bakteria, która powoduje zachorowania na dur plamisty.

Objawy:

 • gorączka,
 • bóle głowy,
 • osłabienie,
 • zaburzenia widzenia,
 • drgawki,
 • porażenie,
 • zaburzenia świadomości.

Zapalenie mózgu najczęściej występuje u niemowląt i osób starszych.Jeśli choroba nastąpi w wyniku skażenia wirusem Herpes Simplex (opryszczki) może trwać nawet kilka tygodni, a w jej następstwie mogą wystąpić długotrwałe uszkodzenia nerwów prowadzące do:

 • zaburzeń słuchu,
 • zaburzeń mowy,
 • zaburzeń widzenia,
 • problemów z poruszaniem się,
 • porażeń.
Zapobieganie zakażeniu

Istnieje możliwość zaszczepienia się i nabycia odporności na odkleszczowe zapalenie mózgu.

Diagnostyka

Przy podejrzeniu zapalenia mózgu należy niezwłocznie udać się do lekarza, który zleci badanie krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego.  W wynikach badań szuka się przeciwciał i czynnika zapalnego. Może również okazać się konieczne wykonanie badania PCR (Polymerase Chain Reaction, polimerazowa reakcja łańcuchowa).

Leczenie zapalenia mózgu

Ciężkie przypadki zapalenia mózgu wymagają hospitalizacji, która ma służyć wnikliwej obserwacji i zapobieganiu powikłaniom takim jak drgawki czy utrata przytomności. Jeżeli chorobę wywołał wirus Herpes simplex lekarz prawdopodobnie zaleci podanie leku hamującego rozwój wirusa np. acyklowir (Zovirax). W trakcie choroby podaje się pacjentowi leki zapobiegające rozwojowi zapalenia.

Jeśli w wyniku zapalenia mózgu nastąpi niedowład lub zaburzenia w działaniu nerwów niezbędna może okazać się rehabilitacja. Dzięki fizjoterapeucie można poprawić stan pacjenta. Ergoterapia pomaga w wykonywaniu codziennych czynności, a terapia neurokognitywna przezwycięża trudności w mówieniu.