„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Bradykardia

bradykardia
Bradykardia (rzadkoskurcz), to stan, w którym serce bije rzadziej, niż 60 razy na minutę. Prawidłowe tętno natomiast wynosi od 60 do 80.

Może być spowodowana m.in. przez pewną dysfunkcję, nieprawidłową budowę różnych elementów stanowiących układ krążenia, lub inne choroby. Jej postać patologiczna, która powoduje niebezpieczne objawy, podlega leczeniu. Czy jest się czym martwić, jeśli nasze serce bije wolniej, niż mówią medyczne źródła ? Jak się leczy bradykardię ?

Jaka jest przyczyna bradykardii ?

Chcąc zrozumieć mechanizm bradykardii, należy zacząć od podstaw, czyli od węzła zatokowo-przedsionkowego, który znajduje się w sercu. Stanowi on element układu bodźcowo-przewodzącego, który odpowiada za stymulację skurczów tego narządu. Jeśli węzeł nie pracuje prawidłowo, lub na drodze impulsu nerwowego wystąpią jakieś nieprawidłowości, może nie dojść do skurczu. Za tym z kolei idzie to, że do pewnych rejonów ciała nie dotrze odpowiednia ilość natlenowanej krwi, co zaburzy pracę wielu narządów. Przyczynami tego nieprawidłowego funkcjonowania mogą być choroba wieńcowa serca, niedoczynność tarczycy, zawał serca, bezdech senny, nieprawidłowa ilość elektrolitów, czy niektóre ze stosowanych leków. Czasem powody występowania bradykardii nie są znane.

Istnieją dwa rodzaje bradykardii – fizjologiczna i patologiczna. Fizjologiczna może wystąpić w trakcie snu, czy relaksu. Niektóre osoby po prostu mają taką ,,urodę’’ i taka sytuacja nie wywołuje u nich żadnych niepokojących objawów. Do grupy ludzi, która ma ,,naturalną’’ bradykardię, zaliczają się również sportowcy, których serce wskutek wysiłku fizycznego uległo przebudowie i dzięki temu jego skurcze są silniejsze niż u osoby niećwiczącej. Powoduje to, że i tak do każdego rejonu ciała dociera odpowiednia ilość krwi. Bradykardia patologiczna, to ta, która została opisana wcześniej, czyli jej przyczyną są zaburzenia w układzie bodźcowo-przewodzącym serca.

Bradykadria – objawy

Skutkiem bradykardii jest niedostateczna ilość tlenu docierająca do niektórych tkanek. W związku z tym, zaburzone mogą być funkcje pewnych narządów, co objawiać się może poprzez zawroty i bóle głowy, problemy z pamięcią, mroczki przed oczami, zaburzenia równowagi, zmęczenie, problemy z oddychaniem, a nawet stany przedomdleniowe i omdlenia. U osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, może być jednak pozytywnym zjawiskiem – należy tylko skonsultować z lekarzem dawki leków zażywanych na to schorzenie, bo być może to farmakoterapia jest tego przyczyną.

Objawy najczęściej dają o sobie znać w nocy, lub w czasie odpoczynku. Należy zdać sobie sprawę, że nieleczona patologiczna bradykardia może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Serce jest bardzo ważnym narządem, dlatego jeśli czujemy jakieś dolegliwości z jego strony, lub wskazujące na jego nieprawidłową pracę, niezwłocznie trzeba skontaktować się z lekarzem.

Diagnostyka bradykardii

Do stwierdzenia bradykardii potrzebne są standardowe badania, wykonywane także przy innych zaburzeniach związanych z sercem. Należą do nich elektrokardiografia (EKG), badanie metodą Holtera (24-godzinna elektrokardiografia za pomocą specjalnego przyrządu, który nosimy ze sobą), test pionizacji, czasem echokardiografia.

Leczenie

Tutaj najważniejszym elementem jest ustalenie przyczyny. Jeśli zostanie ona rozpoznana, po pozbyciu się pierwotnego problemu, praca serca powinna przebiegać prawidłowo. Bradykardia jest czasem W niektórych przypadkach jednak konieczne jest wykonanie operacji wszczepienia sztucznego rozrusznika serca, który kontroluje rytm tego narządu, czyli przede wszystkim stymuluje skurcze. Pacjent ze stymulatorem serca pozostaje pod stałą opieką lekarza i musi chodzić na wizyty kontrolne, by ustalić, czy urządzenie działa prawidłowo.