„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

The operation on the eye

The operation on the eye

The operation on the eye. Cataract surgery