„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Różyczka

różyczka

Różyczka jako choroba wirusowa o dużej zaraźliwości jest typową chorobą wieku dziecięcego. Jednak w przypadku kobiet w ciąży może być niezwykle niebezpieczna dla rozwijającego się w łonie matki płodu.

Różyczka, z łacińskiego rubella, to niezwykle częsta u młodszych dzieci choroba wirusowa, charakteryzująca się dużą zaraźliwością i często bezobjawowym przebiegiem. Wywoływana przez wirusa różyczki choroba jest typową chorobą zakaźną wieku dziecięcego. Do zakażenia wirusem dochodzi na drodze kropelkowej poprzez znajdujące się w powietrzu cząsteczki wydzieliny z nosa i gardła osoby zakażonej. W przypadku różyczki, podobnie, jak w przypadku na przykład ospy, leczenie polega przede wszystkim na leczeniu doraźnym, mającym na celu zlikwidowanie pojawiających się objawów chorobowych.

Różyczka – przyczyny

Jak już wcześniej zostało powiedziane, za zakażenie różyczką odpowiedzialny jest wirus różyczki przenoszony drogą kropelkową. Okres wylęgania trwa około od 14 do 21 dni. Chory zakaża już na kilka dni (około 4) przed wystąpieniem charakterystycznej wysypki.

Różyczka i jej objawy

Początkowo różyczka może objawiać się gorszym samopoczuciem chorego, w tym: gorączką, ogólnym osłabieniem i nieżytem nosa. Po upływie do dwóch dni na ciele chorego zaczynają pojawiać się krosty utrzymujące się na ogół przez 4 dni. Wysypka może przybierać różne formy, od pojedynczych krostek, poprzez zlewające się w większą całość, do wysypki występującej na podniebieniu chorego.

Charakterystycznym, poza wysypką, objawem różyczki są tkliwe i powiększone przez około dwa tygodnie węzły chłonne w okolicy potylicznej i za uszami. U chorego mogą pojawić się również rany w jamie ustnej.

Diagnoza różyczki

Podobnie, jak w przypadku ospy, diagnoza choroby następuje na podstawie oględzin chorego i objawów ogólnych, na jakie uskarża się zakażony.

Powikłania po różyczce

Do powikłań po przebytej chorobie zaliczyć można:

  • różyczkowe zapalenie mózgu,
  • różyczkowe zapalenie stawów,
  • skaza płytkowa małokrwotoczna,
  • zapalenie mózgu (sporadycznie),
  • plamica różyczkowa.

W przypadku, kiedy różyczką zarazi się kobieta w ciąży, choroba może nieść powikłania dla rozwijającego się w łonie matki płodu. Najczęstszymi powikłaniami występującymi u dziecka, poza niską wagą urodzeniową, są:

  • wady serca,
  • małoocze,
  • zaćma,
  • rozszczep warg lub podniebienia,
  • głuchota.

Różyczka u kobiet w ciąży może również wywołać poronienie, martwicę płodu, a także wewnątrzmaciczne zakażenie płodu.

Różyczka i jej leczenie

Leczenie różyczki, jako choroby zakaźnej, nie wymaga szczególnego leczenia. W przypadku gorączki lub bólu, koniecznym jest podanie leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych. Co ważne, chory przez przynajmniej cztery dni od momentu wystąpienia wysypki, winien przebywać w domu.