„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Badania genetyczne w czasie ciąży

testy genetyczne

Wiele dobrych informacji dociera do przyszłych matek, które starają się dbać o zdrowie swoich dzieci już od momentu poczęcia. Wachlarz badań, jakie oferuje im współczesna medycyna jest ogromny i zwiększa się z roku na rok. Dostępny jest już także test Nifty, dzięki któremu możliwe jest ustalenie zagrożenia chorobą genetyczną u dziecka.
Test Nifty dostępny w Polsce

Test Nifty jest już obecny w naszym kraju od wielu miesięcy, lecz dopiero w ostatnim czasie zyskuje popularność, dzięki coraz szerszej kampanii medialnej nawołującej do skorzystania z tego wyjątkowego badania. Test ma ustalić ryzyko wystąpienia trisomii płodu, czyli zespołu Downa (trisomia 21), zespołu Edwardsa (trisomia 18) i zespołu Patau (trisomia 13).

Badaniami nad opracowaniem nowatorskiej metody zajęli się specjaliści z firmy BGI, która prowadząc wieloletnie doświadczenia wprowadzili w życie Sekwencjonowanie Nowej Generacji wykorzystywane przy powyższym teście. W początkowej fazie badania pobierana jest od pacjentki krew, z której izoluje się i poddaje dokładnej analizie materiał genetyczny dziecka. Z tego ostatniego można odczytać ryzyko wystąpienia chorób genetycznych.

test nifty

Dlaczego test Nifty

Wybierając test Nifty pacjentki mają pewność związaną z bezpieczeństwem badania oraz jego wynikiem. Lekarze potwierdzają, że w tym przypadku nie ma zagrożenia dla zdrowia matki, jak i dla zdrowia płodu. Nifty nie powoduje poronień oraz nie niesie w żaden sposób zagrożenia infekcjami. Wynik analizy określający ryzyko wystąpienia wad genetycznych wynosi ponad 99%. Potwierdzenie możliwości wystąpienia trisomii wyznacza kolejny etap działania dla kobiet spodziewających się dziecka. Jest nim wykonanie jednego z badań diagnostycznych np. amniopunkcji, biopsji kosmówki lub kordocentezy.

Ważną informacją, odnoszącą się do skuteczności testu, jest fakt, że firma BGI ubezpiecza swoje pacjentki od ryzyka popełnienia błędu, oferując im w przypadku wydania błędnej diagnozy pokaźną kwotę wynoszącą ok. 100 000 zł. BGI wspomaga także pacjentki, które zostały zakwalifikowane do wykonania kolejnych badań diagnostycznych, partycypując w kosztach tego badania.

Techniczne aspekty Nifty

Test można wykonać pomiędzy 12 a 24 tygodniem ciąży. Wskazania do jego wykonania mają kobiety:

  • które chcą poprzez badanie przesiewowe sprawdzić ryzyko wystąpienia choroby genetycznej u dziecka
  • które skończyły 35 rok życia
  • u których wykryto nieprawidłowości podczas badania USG
  • mające przeciwskazania do wykonania tradycyjnych badań diagnostycznych
  • które poddały się zabiegowi zapłodnienia in vitro

Badania nie można jednak wykonać, jeśli matka jest nosicielem chromosomalnej aneuploidii, chimerii chromosomowej, mikrodelacji i mikroduplikacji chromosomowych. Przejście terapii komórkami macierzystymi także dyskwalifikuje kobietę do przeprowadzenia testu Nifty.

Oddając krew do badania, pacjentka musi już tylko poczekać na ostateczny wynik. Można się go spodziewać po około 2-3 tygodniach. Biorąc pod uwagę, że próbki są wysyłane poza granicę Polski zwrot dokładnej analizy następuje bardzo szybko.

Opinie pacjentek zdają się potwierdzać fakt wysokiej jakości oraz przystępności badania. Jedna z nich wyraziła swoje zdanie na popularnym forum dla przyszłych matek: „Bardzo dobre badanie. Kobiety boją się inwazyjnych badań, bo jest ryzyko powikłań i są nieprzyjemne. A takie badanie jak NIFTY to szansa dla kobiet, żeby mogły zatroszczyć się o zdrowie dziecka, które niedługo pojawi się na świecie.” Test Nifty można polecić praktycznie każdej, przyszłej mamie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.badanienifty.pl