„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Neutrofile

neutrofile

Neutrofile

Neutrofile in. granulocyty obojętnochłonne, są białymi krwinkami (in. leukocyty). Ich zadaniem jest odpowiedź odpornościowa przeciwko infekcji bakteryjnej, wspomagają również walkę z innymi patogenami. Żyją od 2 do 4 dni.  Posiadają możliwość wytwarzania wolnych rodników a ich arsenał stanowią białka o właściwościach bakteriobójczych i bakteriostatycznych. Na powierzchni komórki neutrofili   znajdują się receptory, dzięki którym błyskawicznie reagują na obce dla organizmu substancje.

Stadia rozwojowe neutrofili:
  •  mieloblasty – pierwsze stadium rozwoju granulocytów. Komórki są podobne do komórek szpiku kostnego i mają kulisty kształt. Ich średnica to około 15-20 mikrometrów. 4/5  objętości komórki mieloblastów zajmuje okrągłe jądro komórkowe. Rozpoznać mieloblasty można dzięki chromatynie, która w jądrze mieloblasta barwi się na kolor jasnobłękitny lub czerwony za pomocą barwnika Wrighta. Innymi cechami właściwymi dla mieloblastów są: – obecność pałeczek Auera, zawartość 2-5 jąderek oraz wyraźna (chociaż cienka) granica między jądrem a resztą cytoplazmy. Ponadto w cytoplazmie mieloblastów nie występuje ziarnistość a wybarwia się na kolor jasnobłękitny.
  • promielocyty– kolejne stadium rozwoju neutrofili, w którym pojawia się ziarnistość azurofilna. Pozostałe cechy wspólne z mieloblastami.
  • mielocyty – stadium, w którym kształtują się ziarna kwaso – i zasadochłonne, w zależności od charakteru ziarna kolejne stadia mielocytów mogą być stadiami rozwoju bazofili, eozynofili lub neutrofili,
  • metamielocyty – różnią się od mielocytów kształtem jądra komórkowego. W metamielocytach ma ono kształt fasoli.
  • pałeczki – komórki, w których rozpoczęła się już fragmentacja jądra. W tym stadium komórki neutrofili przedostają się ze szpiku kostnego do krwi. Normatywnie stanowią od 1do 5 % komórek we krwi. Tej formy nie jesteśmy w stanie odróżnić od w pełni ukształtowanego neutrofila.

Po kilkunastu godzinach przebywania we krwi neutrofil ulega apoptozie, czyli zaplanowanej śmierci komórki.