„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Leukocyty (białe krwinki)

leukocytyLeukocyty (gr. leukos – biały, kytos – komórka)

Leukocyty, jak wszystkie krwinki pochodzą od komórki macierzystej szpiku kostnego. Są większe od czerwonych krwinek (erytrocytów). Nie mają barwnika krwi i dlatego są niemal bezbarwne.  W przeciwieństwie do erytrocytów posiadają jądro komórkowe i co się z tym wiąże mogą się dzielić i posiadają własny metabolizm. Ich ilość w organizmie jest znacznie mniejsza niż ilość erytrocytów. Białe krwinki potrafią się poruszać. Leukocyty są podstawowym elementem układu odpornościowego. Wyróżnia się 5 typów białych krwinek, każdy z nich ma inne funkcje i różną długość życia.

Typy leukocytów:
  • Neutrofile in. granulocyty obojętnochłonne – ich zadaniem jest odpowiedź odpornościowa przeciwko infekcji bakteryjnej, wspomagają również walkę z innymi patogenami. Żyją od 2 do 4 dni.  Posiadają możliwość wytwarzania wolnych rodników a ich arsenał stanowią białka o właściwościach bakteriobójczych i bakteriostatycznych. Na powierzchni komórki neutrofili   znajdują się receptory, dzięki którym błyskawicznie reagują na obce dla organizmu substancje.
  • Limfocyty komórki należące do agranulocytów, odpowiedzialne za rozpoznanie antygenu. (Limfocyty mogą nosić na powierzchni receptor rozpoznający antygen). Wprzypadku wniknięcia do organizmu patogenu zostanie on rozpoznany i następuje selekcja klonalna polega na tym, że aktywacji ulegają tylko te limfocyty, które mogą rozpoznać dany antygen. Rezultatem jest: wydzielanie przeciwciał, wejście komórek w serię podziałów mitotycznych, co powoduje zwiększenie ich liczby. W ten sposób dochodzi do wytworzenia odporności na patogen. Gdy zostanie on wyeliminowany, aktywowane komórki ulegają apoptozie, a jedynie nieliczne przeżywają jako komórki warunkujące pamięć immunologiczną. Limfocyty mają średnicę 6-15 μm, posiadają duże jądro i znikomą ilość cytoplazmy. Stężenie limfocytów we krwi obwodowej człowieka wynosi 1,1–3,5 × 109/l, co stanowi 25-35% populacji leukocytów.Wszystkie limfocyty oraz komórki NK rozwijają się ze wspólnej progenitorowej komórki limfopoezy, pochodzącej z komórki macierzystej hemopoezy. Większość limfocytów T dojrzewa w grasicy, natomiast limfocyty B powstają w czerwonym szpiku kostnym i nigdy nie przechodzą przez grasicę.

fot. www.flickr.com autor: laboratorio diagnostica ancona IZSUM