„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Udar mózgu u osób młodych. Te dane mogą cię zaskoczyć

Udar mózgu

Częstość występowania udaru mózgu zwiększa się wraz z wiekiem.Jednak to nie oznacza, że osoby młode nie są na niego narażone. W przypadku niektórych chorób wręcz charakterystyczne jest występowanie udaru mózgu w młodym wieku. Sprawdź, czego jeszcze nie wiesz na temat tego popularnego powodu niesprawności wśród dorosłych i jednocześnie trzeciej – po chorobach układu krążenia i nowotworach – przyczynie zgonów.

Zespoły i choroby zwiększające ryzyko udaru

Istnieje grupa uwarunkowanych genetycznie chorób, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem udaru. Wśród nich można wskazać koagulopatie, waskulopatie, zespół Marfana, hiperhomocysteinemię czy chorobę Fabry’ego. Dla wielu z tych schorzeń charakterystyczne jest wystąpienie udaru właśnie w grupie osób młodszych.

Podobnie jest w przypadku zaburzeń hematologicznych. Choć same w sobie rzadko są przyczyną udarów mózgu, to jednak w ich przebiegu udary występują przede wszystkim u osób młodych, a nawet dzieci. W grupie takich chorób znajduje się m.in. trombofilia wrodzona, niedokrwistość sierpowata czy zespół antyfosfolipidowy.

Etiologia udaru u osób młodych i dzieci

W przypadku młodych osób nawet 20% udarów ma etiologię kardiogenną, choć dane te mogą być niedoszacowane i realnie być wyższe.

Do czynników szczególnie silnie zwiększających ryzyko udaru u młodych zalicza się palenie papierosów.

Przyczyny udaru u dzieci są znacznie mniej poznane niż te, które powodują udary u osób dorosłych. Wśród czynników ryzyka najczęściej wymieniane są: choroby serca (wrodzone i nabyte), choroby zapalne (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), nieprawidłowości strukturalne (malformacje naczyniowe, dysplazja włóknisto-mięśniowa), waskulopatie (choroba Fabry’ego, zespół Ehlersa-Danlosa), uszkodzenia naczyń i choroby metaboliczne (np. zespół MELAS).

Udary wśród młodych osób a choroby rzadkie

Zespół Fabry’ego, zespół MELAS czy zespół Ehlersa-Danlosa to schorzenia rzadkie, w których przebiegu może dochodzić do udaru mózgu u młodych osób. Jednak nie każdy pacjent, który naprawdę na nie choruje, ma tego świadomość.

Diagnostyka chorób rzadkich jest trudnym i często długotrwałym procesem, ze względu na mnogość i niespecyficzność objawów. Z tego powodu trudno podejmować różnego typu działania profilaktyczne, które mogłyby zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań danej choroby (na przykład udaru, o którym mowa w tym tekście).

Fundacja Saventic powstała po to, by zwiększać świadomość istnienia chorób rzadkich, a także zwiększać szanse pacjentów na uzyskanie właściwej diagnozy. Specjaliści Fundacji przy wsparciu algorytmów analizują dane medyczne osób, które podejrzewają u siebie lub swoich bliskich chorobę rzadką i zdecydują się na skorzystanie z pomocy Fundacji. Wsparcie to jest w pełni bezpłatne, a na każdym etapie analizy danych można z niego zrezygnować (również bez ponoszenia żadnych kosztów).

Szczegółowe informacje na temat działań Fundacji znajdziesz na stronie internetowej www.fundacjasaventic.pl.

Fot: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license