„Ludzie płacą lekarzowi za pracę, za serce pozostają mu winni.” Lucius Annaeus Seneca Minor

Wirusowe zapalenie wątroby typu B a HBs.

HBV
HBV czyli wirusowe zapalenie wątroby cechują błyskawicznie postępujące zmiany martwicze w wątrobie. Winowajcami są wirusy hepatotropowe. Wśród nich wyróżnić można wirus zapalenia wątroby typu B.

Zakażone wirusem hepatocyty, czyli komórki wątrobowe, zaczynają replikować zakaźne wiriony. Wirion jest pojedynczą cząstką wirusa, zdolną do przetrwania poza komórką i zakażania kolejnych hepatocytów. W ten sposób w szybkim tempie wirus rozprzestrzenia się w całym organie wątroby.

Drogi zakażenia wirusem HBV

Wirusem HBV można zarazić się jedynie poprzez krew. W związku z tym na chorobę szczególnie narażone są osoby korzystające z niewysterylizowanych przyrządów chirurgicznych, dentystycznych itp.

W przeszłości często dochodziło do zakażenia przy przetaczaniu krwi lub w czasie porodu (na skutek niewłaściwej higieny zabiegu i braku testów na obecność wirusa).

Grupą narażoną na zakażenie wirusami są również narkomani przyjmujący narkotyk dożylnie.

W ekstremalnych przypadkach do zakażenia może dojść poprzez kontakt seksualny (gdy uszkodzeniu ulegają naczynia krwionośne obu partnerów).

Obszary występowania HBV

Na wirusowe zapalenie wątroby typu B chorują ludzie na całym świecie. Dziś szczególnymi obszarami, na których choroba występuje bardzo często są kraje Europy Wschodniej (w tym Polska) oraz obszar Azji Południowej. Dość często wirus HBV występuje też w Afryce, Ameryce Pd i Środkowej.

Rozwój zakażenia

Wirus HBV wylęga się od 28 do 160 dni, średnio jest to 70 – 80 dni. Osoba będąca nosicielem wirusa zaraża od momentu, w którym hepatocyty rozpoczynają produkcję kompletnych wirionów, co jest związane z obecnością DNA HBV czyli antygenu HBcAg.

Przebieg choroby

Początkowo chory może odczuwać ból mięśni i stawów ( taki przebieg ma 5 – 15% przypadków). Bóle ustępują po pojawieniu się objawów żółtaczki.

Zaniepokoić powinny badania enzymów wątrobowych, w których ASPAT i ALAT są powyżej normy.

Badania

Każda osoba, która podejrzewa, że może być zakażona HBV powinna przeprowadzić testy serologiczne. Testy takie wykrywają antygeny HBV (HBsAg i HBeAG) oraz przeciwciała produkowane przez organizm: Anty-HBc, IgM, IgG, anty-HBe i anty-HBs.

U osoby, która przeszła zakażenie i została wyleczona nadal wykrywalne są IgG anty-HBc. Pozostaną one obecne do końca życia pacjenta. Pozostałe anty geny zanikną.

fot. AJ Cann źródło: flickr.com